Meer omzet

Dankzij online marketing

Opbrengsten van marketingstrategie

Een bedrijf bestaat niet alleen voor de lol, er zal uiteindelijk geld verdiend moeten worden om de rekeningen te betalen en een boterham te kunnen eten. Vaak wordt marketing als kostenpost gezien waarop als eerste bezuinigd moet worden als het even minder gaat, terwijl grondstoffen en personeel als noodzakelijk kosten worden gezien. Maar wat nu als een goede marketingstrategie er voor zorgt dat je naast een boterham ook beleg kunt kopen? De juiste investering in marketing zorgt juist voor een boost van de omzet.

Meer omzet dankzij leadgeneratie

Omzet min kosten is winst

Dat is natuurlijk iedereen bekend. Nu zijn er twee manieren om meer winst over te houden, de kortzichtige en de doordachte manier.  

Kortzichtige strategie
Omzet min minder kosten is meer winst.
Omzet zonder marketing is meer winst.

Doordachte strategie
Kosten plus marketing is meer omzet.
Meer omzet met meer kosten is meer winst.

De truc is om de kosten beheersbaar te houden en er zoveel mogelijk profijt van te hebben. Dat doe je door conversies te optimaliseren, dankzij data kijken wat het beste werkt en daar vol op in te zetten. Testen, optimaliseren en knallen!

Omzet min kosten is winst
Wat is je doel?

Wat is je doel?

Stel jezelf altijd eerst een doel. Wat wil je bereiken? Probeer dit doel zo concreet mogelijk te formuleren; ‘ik wil meer klanten’ is namelijk wat iedereen wil en veel te abstract. Een goed doel is gekoppeld aan een concrete uitkomst en een tijdsbestek. Wanneer je bijvoorbeeld cursussen à € 2.997,- wil gaan verkopen kan een doel zijn: ik wil binnen 2 maanden 4 cursussen per maand verkopen. Wanneer je jouw doel duidelijk hebt, ga je de middelen inzetten om dat te behalen.

Marketingstrategie

Bottom-up benadering

Met de bottom-up benadering ga je niet kijken wat je kunt bereiken met het marketingbudget dat je hebt, maar ga je kijken wat ervoor nodig is om jouw doel te bereiken. Het doel is namelijk een veel belangrijker uitgangspunt. We leggen het uit aan de hand van het voorbeeld van hierboven, binnen 2 maanden 4 cursisten per maand à € 2.997,- en gaan daarbij uit van gemiddelde conversie cijfers.

Aangezien het doel op een relatief korte termijn behaald moet worden, is adverteren op Facebook is in dit geval slimmer dan bijvoorbeeld SEO. Om mensen te overtuigen om deel te nemen aan de cursus, organiseer je een gratis webinar met tips en tricks.

Meer klanten dankzij online adverteren

1. Hoeveel mensen heb je nodig in je webinar?

Wanneer de drempel van aanschaf relatief hoog ligt, is een conversieratio van 1% reëel. In dat geval heb je 400 mensen nodig in je webinar, 400 x 1% = 4 cursisten. Beter organiseer je 2 webinars van 200 personen om de risico’s en kansen te spreiden.

Hoeveel mensen heb je nodig in je webinar?

2. Hoe krijg je 400 webinar deelnemers?

Van iedereen die zich aanmeldt voor een webinar, kan je ervan uitgaan dat 2/3e daadwerkelijk het webinar gaat bekijken. Je hebt dus 400 / 2 x 3 = 600 aanmeldingen nodig voor het webinar. Bij een relatief hoge drempel zoals tijd vrijmaken voor een webinar is een conversieraio van 20% op de landingspagina gebruikelijk. Je hebt dus 600 / 20 x 100 = 3.000 bezoekers van je landingspagina nodig.

Hoe krijg je 400 webinar deelnemers? Conversieratio

3. Welk bereik heb je nodig voor 3.000 bezoekers?

De gemiddelde click true rate (CTR) van een landingspagina via Facebook is 1%. Het bereik van jouw Facebook advertentie moet dan 300.000 weergaven opleveren. De kosten van dit bereik is afhankelijk van het seizoen en de concurrentie, maar liggen gemiddeld op zo’n 5 euro per 1000.

In dit geval kost deze campagne dus 300.000 / 1000 x € 5,- = € 1.500,- aan advertentiebudget, maar levert het 4 x € 3.000 = € 12.000,- op, even afgezien van alle andere kosten die je hebt.

Welk bereik heb je nodig voor 3.000 bezoekers? CTR Click true rate
Massa is kassa

Massa is kassa

Om omzet te maken, heb je dus een bepaalde massa nodig. Wanneer je maar 3 mensen in de webinar hebt, is de kans veel kleiner dat je ook echt gaat verkopen. Statistieken en optimalisatie zorgen ervoor dat investeringen bijna zeker worden terugverdiend en zelfs geld opleveren. Maar, hoe weet je nu wanneer je het goed doet en wanneer niet? 

ROAS, Marge, ROMI en Break-even punt

Wat zou het toch handig zijn als je kunt berekenen wat je advertentie oplevert? Zeker weten! En gelukkig kan dat eenvoudig met deze formules.

ROAS

ROAS staat voor Return On Advertising Spend en is eigenlijk de verhouding tussen de uitgegeven en ontvangen euro’s, enkel gelet op adverteerkosten.

ROAS

In het voorbeeld hierboven is dat (12.000 – 1500) / 1500 = € 7,-. Dit betekent dat voor elke euro die je uitgeeft, je er 7 voor terugkrijgt. Je kan deze waarde gebruiken voor het vergelijken van je campagnes, om te bepalen welke het meeste oplevert. Vanzelfsprekend moet dit getal hoger zijn dan 1, want anders kost de advertentie meer dan hij oplevert. Je kan van deze uitkomsten ook procenten te maken door ze met 100 te vermenigvuldigen. De ROAS houdt alleen geen rekening met andere gemaakte kosten.

Marge

Je wil natuurlijk wél rekening houden met alle overige kosten. Daarom is het eerst handig om te weten wat de marge is over je verkochte producten. Stel je hebt € 6.000,- per maand aan kosten, zoals je eigen salaris, kantoor, verzekeringen, auto et cetera. Bij een omzet van de €12.000,- is je marge 12.000 / 6.000 x 100 = 50%.

ROMI

ROMI staat voor Return On Marketing Investment. In feite is dit de ROAS, waarbij er ook gekeken wordt naar andere kosten.

romi

Nemen we weer het voorbeeld van hierboven, dan is de berekening van de ROMI als volgt:

(12.000 x 50% – 1.500) / 1.500 = € 3,-

Dat betekent dat van elke euro die je uitgeeft aan adverteren, je er 3 overhoudt onder aan de streep, rekening houdend met alle kosten.

Break-even punt adverteren

Break-even punt adverteren

De ROAS is waarde die er bij AdWords en Facebook Analytics automatisch komt uitrollen. Het is daarom handig om te weten, welke ROAS nu minimaal nodig is om break-even te spelen. Daar is een hele simpele formule voor, namelijk 1 gedeeld door de marge. In ons voorbeeld is dat:

1 / 50% = 2

Wanneer de ROAS in dit voorbeeld dus hoger is dan 2, dan levert het adverteren geld op. Anders kost het geld.

7 tips over Facebook adverteren

Omzet en conversie

Het zou kunnen dat het wat duizelt na het lezen van deze formules. De wetenschap dat marketing juist enorm veel omzet kan opleveren, is eigenlijk voldoende. 

Ja, ik wil meer omzet

Omzet en conversie

Marketing Freelancers

Alle specialisaties vertegenwoordigd

Haal meer resultaten

In elke stap v/d Customer Journey

Waar kunnen we bij helpen?

Ben je op zoek naar een freelancer? Ben je zelf een freelancer en zoek je werk?

Zoek op deze website: